فرقه وهابیت بررسی اعتقادات وعکس العمل علمای جهان اسلام
62 بازدید
محل نشر: اتحادجنوب/
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/10/29
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تحقیق حاضر تلاش می نماید به صورت اجمالی اعتقادات وهابیت را بررسی و عکس العمل علمای جهان اسلام را نسبت به وهابیت بیان نماید. پیش از ورود به اعتقادات به عنوان مقدمه چگونگی شکل گیری وهابیت و تاریخ پیدایش آن به صورت مختصر ذکر می گردد تا ریشه های اعتقادی و باور های آنان بهتر روشن گردد.