'گزارش کتاب عارفی ازالجزایر
71 بازدید
محل نشر: اتحادجنوب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/01/09
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فصل اول کتاب، مشاهدات دکتر مارسل کاره است که خلاصه آن چنین است: پزشکی غربی به الجزایر می‌رود، در شهر مستغانم که دو قسمت است و دره‌ای طبیعی آن را دو نیم کرده است، نیمی اروپایی‌ها و نیمی مسلمانان، وارد می‌شود. در نیمه‌ای که مسلمانان ساکن‌اند مطبی تأسیس می‌کند و به مداوای مردم می‌پردازد.