کاوشهای دراخلاق نظری
54 بازدید
محل ارائه: حوزه علمیه چهارده معصوم
مقطع: سطح 1
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کاوش درمباحث اخلاق نظری براساس سرفصل های مدیریت حوزه