آلبوم من ◂ دیدار با آیت الله میبدی گلستان
سفر به گلستان دیدار با آیت الله محمدرضا میبدی