آلبوم من ◂ در کنار مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی
دبدار اعضاء کانون قرآن برازجان با آیت الله فاضل لنکرانی